Möt dina framtida affärskontakter

 

Di Konferens samlar varje år 10 000 viktiga beslutsfattare i Sverige på affärsinriktade och nischade konferenser inom en rad olika områden och branscher. Vi arrangerar årligen ett 50-tal konferenser som förmedlar kunskap, analyserar omvärlden och bygger relationer mellan beslutsfattare i svenskt näringsliv.

Våra konferensprogram byggs runt aktuella och intressanta ämnen med och intressanta personligheter som talare – här möter du de tyngsta och mest spännande makthavarna, visionärerna och strategerna på svensk, nordisk och internationell nivå.
 
Att synas med oss är en exklusiv möjlighet att marknadsföra ditt företag och företagets erbjudande. Ni knyter nya affärskontakter samtidigt som ni stärker företagets position mot rätt målgrupper.

Är du intresserad av att veta mer om möjligheterna? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Du kan också vända dig direkt till några av våra partneransvariga inom olika branscher och områden.
 

Intresseanmälan


 

Linda Gillan
Försäljningschef
+46 70 240 13 51

      Som partner till en Di Konferens når du rätt målgrupper i ett sammanhang
         där människor är öppna och mottagliga för nya kontakter och ny information.
Kontakta mig eller någon av mina kollegor som har specialkunskap
inom olika branscher och specialområden.
 

Christian Sjöström
Partneransvarig
+46 76 940 30 23

Jag är ansvarig för Di:s mötesplatser inom bilbranschen och handeln. Ta kontakt med mig om du vill diskutera hur handeln ska arbeta för att möta nyaköpbeteenden när en allt större del av försäljningenflyttar ut från butikerna till nätet.

Mathias Ekstrand
Partneransvarig
+46 76 940 30 20

Jag är ansvarig för Di:s mötesplatser kring Finans och Ai.

 

Johan Kock
Partneransvarig
+46 72 236 16 87

Jag är ansvarig för våra partner till Di Gasell, som är den ledande mötesplatsen för kompetensdelning, inspiration, nätverkande och affärsskapande för små och medelstora företag i stark tillväxt. Jag berättar gärna mer om vilka möjligheter ni som leverantör har som Gasellpartner.

 

Turid Synnermark
Partneransvarig
+46 708 604 303

Jag är specialiserad på start up-sektorn med fokus på techområdet, där vi har ett nära samarbete med redaktionen på Di Digital. Jag möter gärna dig som är nyfiken på hur ett samarbete kan se ut.

 

Caria Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94

Jag är specialiserad på målgrupper inom bank, försäkring och finans, och möter gärna dig som är leverantör inom området för att berätta om våra konferenser inom området.

 

Intresseanmälan

Konferenser och mötesplatser - hösten 2018


E-HANDEL – 4 september, Courtyard by Marriott

Målgrupp: Beslutsfattare inom detaljhandel, grossister, importörer, vd, affärsutvecklingschefer, marknadschefer, CDO, CIO, CTO samt e-handelschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Hur kan handeln använda digitala strategier och verktyg  för att stärka sina affärer och sina kundrelationer?

STRATEGISK HR – 18 september, Sheraton Hotel

Målgrupp: HR-direktörer, HR-chefer. HR-specialister.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Det blir allt viktigare med långsiktig resursförsörjning och att hitta nya kanaler för att nå ut. Hur ser morgondagens kompetensförsörjning ut och hur förbereder vi för den? De mest uppmärksammade frågorna inom HR diskuteras.

PROPTECH – 3 oktober, Berns

Målgrupp: Beslutsfattare inom privata och offentliga bygg- och fastighetsbolag; vd, it-chef, affärsområdeschef, affärsutvecklare, förvaltningschef och hållbarhetschef.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Kan fastigheter vara smarta? Smarta energilösningar, byggnader som kan tala och data som möjliggör skräddarsydda lösningar för kunderna. Men vilka leder egentligen utvecklingen och hur ser branschens nyckelspelare på framtidens fastighetsaffär?

FINTECH – 17 oktober, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare och intressenter inom it på banker, försäkringsbolag och finansbolag; med titlar som it-direktör, affärsutvecklingschef, produktägare och vd.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Hur kan it och ny teknik öka affärsvärdet och stödja finansbolagens övergripande strategier?

INDUSTRI 4.0 – 23 oktober, Grand Hôtel

Målgrupp: Anställda på ett företag inom tillverknings-, process- eller verkstadsindustri.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Den fjärde industriella revolutionen förändrar allt. Effektivare produktion och logistik, större flexibilitet och kortare ledtider – det låter härligt men vem leder utvecklingen och vilka goda exempel finns?

REDOVISNINGSDAGEN – 23 oktober, Sheraton

Målgrupp: Redovisningsansvarig/chef, Redovisningsspecialist, Redovisningsassistent, Ekonomichef/CFO, Controller, och ekonomiassistent.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: En intensiv dag där vi belyser de mest aktuella frågorna, de största utmaningarna och ger checklistan inför årets bokslut, samt inspiration till hur du kan utveckla din verksamhet på längre sikt. Hur kan du arbeta för att effektivisera era processer och skapa ännu mer relevanta finansiella rapporter till din organisation?

M&A – 24 oktober, Grand Hôtel

Målgrupp: M&A-ansvariga, Head of Strategy och CFO inom storföretag och riskkapitalbolag.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: För femte året samlar Dagens industri M&A-ansvariga och beslutsfattare för att summera erfarenheter och diskutera trenderna på marknaden.

Di DIGITAL STARTUP TOUR – turné från september till november 

Målgrupp: Entreprenörer, grundare och anställa på startups. Inkubatorer, acceleratorer och investerare/affärsänglar/private equity.
Antal deltagare: Mellan 1500 – 1800 deltagare
Kort om konferensen: Di Digital Startup tour är en pitchtävling som reser land och rike runt i jakten på nästa tech-succé. Vi besöker en rad städer och i samarbete med lokala universitetsinkubatorer samt partners skapar vi en unik tech-arena för att driva ett framgångsrik tech-Sverige framåt.

FRAMTIDENS BETALNINGAR – 6 november, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare och intressenter inom it på banker, försäkringsbolag och finansbolag med titlar som it-direktör, affärsutvecklingschef, produktägare och vd.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Framtidens betalningar öppnar nya dörrar till analys av kunddata som kan bidra i arbetet med att skapa lojalitet och framtida affärer. Just nu växer det fram en rik flora av nya lösningar. Hur ska du investera idag för att kunna erbjuda rätt betalningslösningar i morgon?

BLOCKCHAIN – 13 november, Grand Hôtel

Målgrupp: CIO, CTO, CDO, CEO, CFO, fondchefer, affärsområdeschefer och utvecklingschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Ett forum för att diskutera en av digitaliseringens mest revolutionerande teknologier som kommer att möjliggöra nya produkter, tjänster och företag i framtiden.

IT-SÄKERHET – 20 november, Berns

Målgrupp: Personer i ledande befattning på stora och medelstora bolag; vd, vice vd, styrelsemedlemmar, CIO, säkerhetschefer och affärsområdeschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: I takt med den digitala och mobila utvecklingen är riskerna för företagen allt större. It-säkerhet är idag en strategisk viktig fråga för företagsledningar. Vilka strategier och beslut måste tas idag för att säkerställa hög säkerhet?

ENERGI – 28 november, Grand Hôtel

Målgrupp: Styrelsemedlemmar, koncern- och företagsledningar samt nyckelpersoner och experter
på energibolag, elintensiv industri och fastighetsbolag.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Årets viktigaste mötesplats för energibranschens beslutsfattare. Affärsmässighet i framtidens energisystem, digitaliseringens möjligheter och morgondagens energimix – var en del av diskussionen på absolut högsta nivå.

BANK AI – 6 december, Sheraton Stockholm Hotel

Målgrupp: Beslutsfattare från banksektorn, samt specialister inom AI utveckling.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Bankindustrin anses ligga i framkant med sin användning av artificiell intelligens och robotisering, men ännu finns det mycket kvar att upptäcka. I takt med utvecklingen av tekniken ser vi ökade användningsområden. Nya arbetssätt och ökade kundinsikter; Hur kommer detta påverka affären?

STORA BILDAGEN – 11 december, Clarion Hotel Arlanda

Målgrupp: Beslutsfattare hos de stora bilmärkena; cd, CFO, försäljningschef, fleet managers hos storföretagen med leasade bilflottor.
Beräknat antal deltagare: 250 personer
Kort om konferensen: Ledande internationella beslutsfattare inom bilindustrin diskuterar kring globala trender, framtida bilisters behov, önskemål och prioriteringar samt tekniska framsteg som kommer dominera framtidens bil i en digitaliserad värld.

Konferenser och mötesplatser - våren 2019VÄRLDEN 

Målgrupp: Beslutsfattare på större svenska företag som påverkas av förändringarna i världsekonomin och svensk politik.
Beräknat antal deltagare: 300 personer
Kort om konferensen: Dagens industri presenterar megatrender och ekonomisk utveckling i världen och Sverige.

FÖRSÄKRING 

Målgrupp: Beslutsfattare hos försäkringsbolag och försäkringsförmedlare; främst vd, ekonomichef, riskansvariga och ansvariga för nya regelverk.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Försäkringsbranschens viktigaste strategiska utmaningar; regelverk, globalisering och digitalisering.

DATACENTER 

Målgrupp: C-level på colocation-bolag och CIO, CTO och datacenteransvariga på Enterprise-företag.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: En ny bransch har växt fram och Sverige är tack vare sitt läge och infrastrukturella förutsättningar ett potentiellt centrum för datacenter. Datacenter industrin samlas för debatt och strategiska diskussioner om investeringar, tillförlitlighet, energieffektivitet, säkerhet och megatrender.  

HÅLLBARHET 

Målgrupp: Beslutsfattare inom näringslivet som ser hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv;
främst vd, styrelseordförande, marknadschef, informationschef och hållbarhetschef.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Hur privata och offentliga verksamheter skapar hållbar och långsiktig lönsamhet.

CONTROLLER 

Målgrupp: Controllers, CFO, ekonomichefer, affärsområdesansvariga som är intresserade av ekonomisk styrning och rapportering.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Information/data finns att få - i överflöde! Hur jobbar controllern effektivt med att sammanställa och analysera data för att sedan kommunicera på rätt sätt till organisationen?

RETAIL 

Målgrupp: Beslutsfattare inom detaljhandel, grossister, importörer, vd, affärsutvecklingschefer och marknadschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Hur ska handeln förhålla sig till förändrade konsumtionsmönster och nya krav på framtidens marknad?

RISK & RETURN

Målgrupp: Institutionella investerare, CIO, Portfolio Managers, Fund Managers.
Beräknat antal deltagare: 100 personer
Kort om konferensen: Hur ska man investera i dagens lågräntemiljö för att samtidigt söka avkastning och ha beredskap på ändrade marknadsförutsättningar?

FEMALE FOUNDERS 

Målgrupp: Startup-bolag och investerare.
Beräknat antal deltagare: 220 personer
Kort om konferensen: Vi sätter fokus på och stöttar kvinnliga startups genom inspirerande intervjuer och paneldebatter. Vi hör också pitchar från kvinnliga grundare från startup-världen.

INSURTECH  

Målgrupp: Beslutsfattare i försäkringsbranschen, främst CEO, CIO, CTO,  CDO, CRO, CCO och Sales Manger och Senior Legal Adviser.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Den nya digitala teknologin väntas revolutionera hela försäkringsbranschen, samtidigt som flera nya regelverk kommer att införas redan i år. Vi kommer att få se nya processer, produkter, distributionslösningar och nya samarbeten. Vilka möjligheter och utmaningar skapar den nya verkligheten? Hur kan du agera, för att få ett affärsmässigt försprång?

HEALTH TECH PITCH DAY 

Målgrupp: Beslutsfattare från sjukvården, startup-bolag och investerare.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Innovation är avgörande för att driva vården framåt. Health Tech Pitch Day är ett unikt samarbete mellan Di Digital, Dagens Medicin och Digital Hälsa där de mest innovativa healthtech bolagen, makthavarna och investerarna möts för att sätta ljus på nya digitala lösningar inom vården. Health Tech Pitch Day följs upp med frukostseminarium i Almedalen 2018.

FRAMTIDENS TJÄNSTEBIL

Målgrupp: Tjänstebilsansvariga (fleet managers) på privata bolag, kommun och landsting.
Beräknat antal deltagare: 120 personer
Kort om konferensen: Hur ska man förhålla sig till förändringarna som sker på tjänstebilsmarknaden; Bonus Malus, nya regleringar, förändrade bilpolicys, finansieringsformer och beskattningsfrågor.

CFO 

Målgrupp: CFO:s, ekonomichefer, finanschefer,  affärsområdesansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering.
Beräknat antal deltagare: 100 personer
Kort om konferensen: Experter och ledande personer ger sin syn på hur CFO:ns utveckling kan se ut och hur de stärker sin strategiska position samt hur detta möjliggörs genom att effektivisera ekonomifunktionen och därmed affärsutvecklingen.

FRAMTIDENS ELMARKNAD 

Målgrupp: Beslutsfattare vid energibolag; vd, affärsutvecklare, it-chefer, marknads- och försäljningschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Digitalisering, nya affärsmodeller och kundnytta inom energisektorn.

BANK 

Målgrupp: Beslutsfattare på banker som är aktiva på den nordiska marknaden och C-levels.
Beräknat antal deltagare: 200 personer
Kort om konferensen: Bankens väg framåt genom korselden av nya regelverk, nya utmanare och en allt snabbare digital utveckling.

ALMEDALEN 2018 - Visby

Dagen industris arena i Almedalen är den naturliga mötesplatsen för näringsliv och politik.
Tillsammans med partners skapar vi högkvalitativa seminarier som sätter agendan. Få ut
ditt budskap genom att synas på Almedalens främsta scen.

Intresseanmälan 

Som partner får du


1. Synas på näringslivets främsta mötesplats.

2. Stärka ert varumärke.

3. Exponera er expertis.

4. Nätverka med rätt målgrupp.

5. Profilering på scen, i mingelyta och i program.


 

Det personliga mötet blir allt viktigare i den digitala värld som du och jag lever i.
- Anette Tånneryd
Jag är här för att hålla mig ajour om det som händer i branschen.
- Johan Bellfrage
 
Här får jag dela vårt budskap till rätt målgrupp.
 
- Tuva Palm

Tidigare partners


 

        

        
        

Som deltagare får du:


1. En skräddarsydd dag skapad utifrån gedigen research.

2. Erfarenhetsutbyte med ledande beslutsfattare.

3. Inspiration av särskilt utvalda praktikfall.

4. Nätverksmingel under frukost, lunch, pauser och AW.

5. Föreläsarnas presentationer efter konferensen.

 

Intresseanmälan