Dagens moderator

Johan Åkesson,
- ekonomie licentiat, lärare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

3 frågor till dagens moderator

1. Vilka är controllerns största utmaningar?
Lite drastiskt uttryckt tror jag den största utmaningen att förbli relevant i sin roll som stöd till ledningen. Utvecklingen av digitalt beslutsstöd innebär att controllerns tidigare självklara position redan idag kan ifrågasättas. En attraktiv controller måste idag tydligare förstå affärslogiken i den verksamhet hen arbetar i och förstå vad som kan utgöra relevant beslutsunderlag. Med den förståelsen kan controllern vara relevant vid design av modeller för det digitala beslutsstödet. En annan utmaning ligger inom pedagogikfältet. Controllerns relevans i en ledningsgrupp avgörs av hur hen lyckas skapa förståelse hos övriga deltagare. Att kunna förklara så att andra förstår är en stor utmaning!

2. Hur tror du att controllerfunktionen kommer arbeta i framtiden?
Ingen lätt fråga! Digitaliseringens utveckling går förstås vidare men det kommer alltid behövas personer som kan göra bedömningar av rimlighet och där fyller controllerfunktionen en central roll. Vi kan inte överlåta allt till system. Om jag får ”hoppas” på en utveckling så är det att controllerfunktionen tydligare tar ett helhetsgrepp för hur styrningen ser ut i företaget dvs fungerar som ett nav där olika ledningsstabers intresse av uppföljning samordnas.

3. Vad har du för förväntningar på Di Controller?
En möjlighet till inspiration för deltagarna via både intressanta föredrag och samtal med andra deltagare!

 

Anmälan