Intresseanmälan 2019

Nästa fas i den digitala vårdresan

För sjunde året i rad arrangerar Dagens industri konferensen Healthcare – mötesplatsen för näringslivet och sjukvården.
Nätläkarna har kommit för att stanna. I dag är frågan hur deras erbjudanden ska integreras med den traditionella sjukvården.
Hur får vi det bästa ur två världar?
Hur tänker it-entreprenörerna?
Hur agerar de som har haft de fysiska mötena mellan patienten och vården som sin utgångspunkt?
Vilka förväntningar och krav har patienterna själva?
Anmäl ditt intresse för konferensen redan nu. Vi kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på deltagaravgiften.

För mer information om talarna och det preliminära programmet 2019 gå vidare till:

https://konferenser.di.se/Events/100000243/healthcare-----------------------------------------------------------

Talarna 2018:

Mårten Blix, verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län, 1:e vice ordförande SKL, ordförande Inera
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Anna-Karin Edstedt Bonamy, Chief Medical Officer, Doctrin
Anna Nergårdh, leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
Philip Siberg, vd och medgrundare Coala life
Anette Åquist Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering Västra Götalandsregionen
Beatrice Adriansson Carlsson, Vårdenhetschef på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Programmet 2018.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Konferensens moderator, Maja Florin, inleder dagen
09:05
Så får vi en god och nära vård
Det finns inget självändamål i att flytta ut vård från sjukhus. Men en stark första linjens vård är en förutsättning för jämlik hälsa – och vi måste ta till vara digitaliseringens möjligheter.
Anna Nergårdh, leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård
09:30
Nya möjligheter för Karolinska universitetssjukhuset
I maj invigdes den nya sjukhusbyggnaden i Solna och under hösten flyttar ytterligare vård in i den nya byggnaden. Nya lokaler och  tekniska förutsättningar som är bättre än någonsin. Kommer vården också att bli bättre?
Håkan Sörman, ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset
09:55
Delaktiga patienter, jämlik vård och hög kvalitet – samtidigt
Anders Henriksson, landstingsstyrelsens ordförande (S) i Kalmar län, 1:e vice ordförande SKL, ordförande Inera
10:20
Förmiddagsmingel
10:50
Nätdoktorn – fripassagerare eller frälsare?
Den digitala vården har kritiserats för att ta resurser från dem som mest behöver dem. Men det är föråldrade ersättningssystem snarare än patienternas beteende som är problemet. Med digitala verktyg borde det bli enklare att slussa patienter rätt och leverera mer sjukvård för pengarna.
Mårten Blix är verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)
11:15
Spetspatienter som innovatörer
Den som blir sjuk kan med tiden få stor kunskap om sin egen sjukdom och hur den bäst hanteras. Utmaningen för vårdsystemet är att ta till vara dessa insikter och samtidigt stötta dem som inte vill eller kan ta en lika aktiv roll i sin egen vård.
Anna Krohwinkel, forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care
11:40
Panelsamtal: Så svarar sjukhusen på förändringstrycket utifrån
Yvonne Haglund Åkerlind, vd Danderyds sjukhus
Eric Wahlberg, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset i Uppsala
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg
Sofia Palmquist, vd Capio S:t Görans sjukhus
12:10
Lunch
13:10
En vårdresa med toppar och dalar
Den som lever med kroniska sjukdomar tvingas bli expert på sin egen sjukdom och hälsa. Men vården klarar oftast bara en fråga i taget.
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
13:35
Med mer delaktiga patienter behövs mindre tvång
När patienten känner sig sedd och delaktig i sin egen vård minskar behovet av tvångsinjektioner och bältesläggningar. Det blir lugnare på avdelningen och även personalomsättningen minskar.
Beatrice Adriansson Carlsson, Vårdenhetschef på Psykiatri Psykos, Sahlgrenska universitetssjukhuset
14:00
Utan en digital storstädning kommer vi aldrig att lyckas
Anette Åquist Falkenroth, Avdelningschef Vårdens digitalisering i Västra Götalandsregionen
14:25
Eftermiddagsmingel
14:55
Panelsamtal: Politikernas recept på en bättre och mer innovativ sjukvård
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande riksdagens socialutskott
Dag Larsson (S), ledamot riksdagens socialutskott
15:15
Egen koll på hjärtat ger trygghet – och egenmakt
De flesta människor vill få mer kunskap om sina sjukdomar och kontroll över sin behandling. Nu när mätutrustningen blir allt mindre, säkrare och billigare kommer förändringen därför snabbt. Vården måste bejaka människors vilja att själva samla hälsodata och se den som den tillgång det är.
Philip Siberg, vd och medgrundare Coala life
15:40
Vården 2030 – digitaliseringen ger alla tillgång till vård av högsta klass
Digitaliseringen revolutionerar vården – i hela världen.
Anna-Karin Edstedt Bonamy, Chief Medical Officer, Doctrin
16:05
Panelsamtal: Är den digitala tekniken patientens bästa vän och de traditionella vårdhierarkiernas värsta fiende?
Anna-Karin Edstedt Bonamy, Philip Siberg, Anette Åquist Falkenroth
16:30
Dagens industris nätverksmingel

Intresseanmälan 2019

Talarna 2018


Anna Nergårdh
leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Håkan Sörman
ordförande i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset

Anna Krohwinkel
forskningschef vid Stiftelsen Leading Health Care

Lise Lidbäck
förbundsordförande, Neuroförbundet

Anna-Karin Edstedt Bonamy
Chief Medical Officer, Doctrin

Ann-Marie Wennberg
sjukhusdirektör, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Foto: Anna Hult

Philip Siberg
vd och medgrundare, Coala life

Eric Wahlberg
sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset
Foto: Magnus Aronson

Mårten Blix
Institutet för Näringslivsforskning (IFN) 

Acko Ankarberg Johansson
ordf (KD) riksdagens socialutskott

   Dag Larsson
ledamot (S) riksdagens socialutskott

   Yvonne Haglund Åkerlind
vd Danderyds sjukhus

Tid och plats.

Datum: Onsdag 21 november 2018

Tid: kl 8.30

Var: Courtyard by Marriott, Stockholm
 

Pris och anmälan

Anmäl ditt intresse för konferensen, då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på deltagaravgiften.

Målgrupp

Beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.

Intresseanmälan 2019

Kontakta oss.


Linda Gillan
Partneransvarig
+46 70 240 13 51