Intresseanmälan 2020

Den årliga mötesplatsen för branschens nyckelspelare


- Vilka positioner kommer de olika aktörerna att ta och hur ser vägen framåt ut för försäkringssektorn?
- Hur ser morgondagens risker ut och hur agerar politikerna och vilken roll kommer försäkringar att spela?
- Vilka möjligheter och vilka hot ligger i digitalisering, automatisering och robotisering?
- Vilka nya aktörer vill ta delar av försäkringsaffärer – och hur möter försäkringsbolagen dem? 
- Regelverken är under ständig utveckling - vad betyder detta för försäkringsbranschen? Och för kunderna?

För 9:e året i rad samlar Dagens industri ledande branschföreträdare och experter för att diskutera möjligheter och utmaningar inom försäkringssektorn.

Varmt välkommen!

Karolina Storckenfeldt
projektledare

Program:.

 
08:30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
09:00
Dagens moderatorer hälsar välkommen.
Charlotta Carlberg, compliancechef, Folksam
Hans Bolander, reporter, Dagens Industri
9.05
Framtiden för Europas försäkringsbolag
Vilka är de mest avgörande krafterna för försäkringsbolagens framtida verksamhet? 
Hur ska försäkringsbolagen reagera på nya risker, digital omvandling och förändrade konsumentförväntningar? Hur ser möjligheterna och utmaningarna ut  för sektorn i en värld med allt större och snabba förändringar?
Torbjörn Magnusson, vd, If, vice president, Insurance Europe
9.35
Trender, utveckling – konsekvenser av Brexit
Erik Börjesson, CEO, Lloyds Sverige
10.00
Förmiddagskaffe och nätverkande
10.30
Så möter pensionsbolaget Skandia börsoron
De senaste åren har präglats av en av de längsta börsuppgångarna någonsin. Nu börjar växtvärken dock göra sig påmind och börsen vacklar. Hör Skandias VD Frans Lindelöw om hur bolaget med sin allvädersportfölj möter börsoron.
Frans Lindelöw, vd, Skandia
10.55
Industry 4.0 på försäkringsmarknaden
AI, digitalisering och automatisering har nu gjort sitt intåg på den svenska försäkringsmarknaden. Vilka möjligheter och utmaningar innebär den nya tekniken? 
Linnéa Echorcheville, vd, Movestic
11.20

PANEL: Hur håller risklandskapet på att förändras?
De traditionella exponeringarna kvarstår och företagen blir succesivt bättre på riskförebyggande arbete. Samtidigt som nya exponeringar uppkommer och förändras. Hur sker utvecklingen och hur navigerar företag och försäkringsbolag bäst i det nya risklandskapet? Vad innebär nya regelverk och vad bidrar myndigheterna med?
Anders Esbjörnsson, Director, Group Insurance, NCC Group, Board Member, The Federation of European Risk Management Associations (FERMA)
Mattias Fritz, Branch Manager Sweden, AIG
Martin Persson, Director, FCG

12.00
Lunch och nätverksmingel
13.00
PARTNER: New ways of thinking general insurance
In general insurance two topics have gained increased focus in recent years; customer centric business and active risk prevention. The presentation will cover some examples of different experiments currently being carried out by European insurance companies or insurtechs. Some are in their early days while others have already proven successful, but a majority share the high use of new technology.
Jan Parner, CEO, FCG A/S Denmark
13.30
Vägen framåt för Folksam
Med både pensionssparande och riskförsäkringar står Folksam inför stora utmaningar. Folksam har under de senaste fem åren fokuserat på att modernisera och konsolidera. Nu går Folksam in i en ny fas med ökat fokus på optimering och effektivisering.
Jens Henriksson, vd, Folksam
13.50

Hur minskar vi risken för naturskador och bygger ett mer robust samhälle?
Klimatförändringarnas effekter blev för många tydliga under 2018, med skyfall, värmebölja, torka och skogsbränder. Försäkringsbranschens erfarenheter och kunskaper spelar en viktig för att minska naturskadorna och begränsa effekterna. Vad kan branschen bidra med gemensamt för att på kort och lång sikt skapa ett mer hållbart samhälle? Hur kan en lokalt förankrad försäkringsgrupp som Länsförsäkringar arbeta med skadeförebyggande åtgärder? Så genomför vi samarbeten och dialog med kommuner, myndigheter och individer. Det här är vår modell som fungerar och ger resultat. 
Fredrik Bergström, vd, Länsförsäkringar AB

14.10
Eftermiddagskaffe och nätverkande
14:40
Bye bye Danske Bank – nu kör vi 
Efter försäljningen av Danica Pension Sverige i december går nu bolaget in i en ny fas. De nya ägarna är ett konsortium med i första hand den nordiska kapitalfonden Polaris och den tyske kapitalfonden Acathia, som äger ett antal försäkringsbolag i Europa. Varför skedde försäljningen och vad ledde fram till beslutet? Hur ser trender i marknaden ut? Hur stora är förväntningarna för framtiden och när tänker bolaget ömsa skinn?
Claes Carlson, vd, Danica Pension, Sverige
15.00
PANEL: Utvecklingen inom sakförsäkring
David Haak, vd, Zurich Norden
Caroline Farberger, vd, ICA Försäkring
Gunilla Svensson, vd, Dina Försäkringar
15.20
Tradlivs tid är nu 
Traditionell försäkring får utstå mycket kritik. Men varför är sparande med garanti så bra för de flesta i jämförelsevis med andra val? Hur skapar tradliv verkligt värde för kunderna? Vad säger ny fakta och nya siffror?
Johan Sidenmark, vd, AMF
15.40
PANEL: Utvecklingen inom livförsäkring
Staffan Hansén, vd, SPP
Åsa Mindus Söderlund, vd, Avanza Pension
Johan Nystedt, vd, Nordea Liv & Pension
16.00
Dagens Industris branschmingel.

Intresseanmälan 2020

Moderatorer


Charlotta Carlberg
Compliancechef, Folksam
Hans Bolander
reporter, Dagens Industri

Bekräftade talare 2019


Torbjörn Magnusson
vd, If
Åsa Mindus Söderlund
 vd, Avanza Pension
Frans Lindelöw
vd, Skandia
David Haak
vd, Zurich Nordic
Jens Henriksson
vd, Folksam
Caroline Farberger
vd, ICA Försäkring 
Linnéa Ecorcheville
vd, Movestic
Johan Sidenmark
vd, AMF
Fredrik Bergström
vd, Länsförsäkringar AB
Staffan Hansén
vd, SPP
Mattias Fritz
Branch Manager Sweden, AIG
Erik Börjesson
CEO, Lloyds Sverige
Johan Nystedt
vd, Nordea Liv och Pension
Gunilla Svensson
vd, Dina Försäkringar
Jan Parner
CEO & Partner, FCG
Anders Esbjörnsson
Director, Group Insurance, NCC Group, Board Member, The Federation of European Risk Management Associations (FERMA)
Claes Carlson
vd, Danica Pension, Sverige
Martin Persson
Director, FCG

Intresseanmälan 2020

Tid och plats.

Datum: 31 januari

Tid: kl 8.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm
 

Pris och anmälan

7995:- exkl. moms för den primära målgruppen. 

15995:- exkl. moms för den sekundära målgruppen.

Målgrupp

Primär målgrupp: Du som är anställd på försäkringsbolag eller annat företag som står under Finansinspektionens tillsyn, samt politiker och tjänstemän vid myndigheter och organisationer.

Sekundär målgrupp: Du som är anställd på företag som är leverantörer till försäkringsbranschen, t ex konsult- och advokatfirmor.

Intresseanmälan 2020

Partners och utställare


Partner Premium

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Partner - intresseanmälan

Kontakta oss.


Karolina Storckenfeldt
Projektledare
+46 70 515 92 41
Carina Mineur
Partneransvarig
+46 70 456 61 94
Marko Mujic
Deltagaransvarig
+46 72 252 68 32