Välkommen till dagens konferens


Intresseanmälan 2019

Dagen program.

 
8,30
Välkommen, registrering och nätverksfrukost
9.00
Moderatorn inleder dagen.
Georg Ebert, redaktör för nyhetstjänsten Risk & Försäkring
9.05
Intraorganisational cooperation between new incumbents and traditional providers
Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Stockholm School of Economics
9.30
Morgondagens försäkringsbransch och ny teknik
Linnéa Ecorcheville, vd, Movestic
9.50
REGELVERK:  Hur Finansinspektionen bidrar till att öka tempot av transformationen 
Innovationskraften är stor på finansmarknaden, både bland etablerade och utmanare. Nya lösningar kan leda till att bolag blir osäkra på vilka regelverk som ska tillämpas. Finansinspektionen har nu startat ett innovationscentret som en första kontaktpunkt för bolag som är osäkra på regler, processer och principer på finansmarknaden i samband med innovationer. 2018 är ett år med många nya regelverk och nya spännande lösningar inom  insuretech och regtech. Vi får här några konkreta exempel på dialogen mellan företag och Finansinspektionen och vad det har givit för resultat.
Stig Johansson, fintechansvarig, Finansinspektionen
10.15
Kaffe och nätverksmingel
10.40
Försäkringar och AI - möjligheter, etik och ansvar
Teknologin Artificiell Intelligens galopperar och ger enorma vinster - både till försäkringstagare och till försäkringsbolag. Samtidigt saknas tillräcklig kunskap om implikationerna i en bredare etisk kontext. Explicita och implicita antaganden reproduceras av självlärande algoritmer på föränderlig data. Detta gör att de etiska ställningstagandena ibland blir svåra att överblicka. Lika viktigt som det är att omfamna AI i försäkringsbranschen, lika viktigt är det att bygga en strategi kring hur försäkringsbolag tar tillvara på kunders data på ett hållbart och etiskt sätt. Vilka ramar ger gällande och kommande lagstiftning? Vad säger den senaste forskningen på området? Hur ser vägen framåt ut?
Anna Felländer, digital economist, affiliated faculty, KTH
11.00
PRAKTIKFALL: Nordnet drar ifrån med ökad automatisering och it-utveckling
Carina Tovi
, COO, Nordnet
11.20
PARTNER: Bättre kundupplevelse via molnet - en väg till ökad lönsamhet och säkerhet 
I försäkringsbranschen tas huvuddelen av kostnaderna för en ny kund direkt, vid tecknandet av försäkringen. Att behålla bra kunder över en längre tid, ger därför en briljant lönsamhet.
Genom att utnyttja kunddata kan kunderna erbjudas individuellt anpassade erbjudanden. Det stärker både kundupplevelsen och ökar Customer Lifetime Value. Vi får konkreta råd om hur man organiserar arbetet och skapar personlig och relevant kommunikation i alla kanaler – utan att ändra i verksamhetssystemen eller att belasta IT.
Björn Junge, vd, Metaforce
11.40
PANEL: Kundupplevelsen i digitala kanaler
Vilka nya krav ställer det på arbetsmetoder och distribution?
Anders Lundström, vd, Min Pension
Monika Rappe, Head of Innovation & Development Portfolio
Andreas Broström, vd, Paydrive
12.00
Lunch
13.00
Ett nytt sätt att försäkra ditt hem – så drar vi nytta av tekniken 
Med ett helt nytt tänk för försäkring har Hedvig precis dragit igång sin verksamhet. Målet är att göra försäkring schysst, enkelt och blixtsnabbt. Vad var startskottet för att tänka nytt, hur blev det verklighet och på vilket sätt skapar tekniken möjlighet till det nya greppet? Vilka var de största hindren och hur har det nya konceptet tagits emot på marknaden?
Lucas Carlsén, vd och grundare, Hedvig
13.20
Framtidens försäkring är mer än bara en faktura - IoT från teknisk vision till verklighet
Äntligen kan försäkringsbolagen agera mer proaktivt och bli kontinuerligt relevanta för kunderna. Med hjälp av en vattendetektor, kan husägaren enkelt ha koll på läget för fukt i huset. Det spar tid och pengar med mindre skador och bidrar samtidigt till en mer hållbar värld. Nu går IoT från teknisk vision till verklighet, på riktigt. Vilka är möjligheterna och var finns riskerna?
Jonas Deibe, grundare och vd Hiotlab
13.40
PRAKTIKFALL: Robotisering och AI på Nordea Liv & Pension
I dag har Nordea många automatiserings-robotar som sköter uppgifter i olika delar av verksamheten, exempelvis hos Nordea Liv & Pension. Bolaget har ett komplext IT-landskap som ett resultat av flera historiska sammanslagningar och en organisk tillväxt. Robotsatsningen har gjort att Nordea Liv & Pension har kunnat kapa runt 80 procent av alla administrativa rutinuppgifter. Men det är bara början. Nordea Liv och Pension ser stora möjligheter inom fler områden framöver. Hur ser framtiden ut?
Johan Nystedt, vd, Nordea Liv & Pension
14.00
PRAKTIKFALL: Ledarskap som boostar utveckling och innovation
Den digitala revolutionen ställer nya krav på ledarskapet, som är nyckeln till en lyckad förändringsprocess. Med färska erfarenheter från fyra år på försäkringsbolag i USA, får vi lyssna till hur Carolina Klint tar sig an de nya förutsättningarna på Marsh. Hur går det till att få med sig teamet på förändringsresan och få nya processer att verkligen fungera? Det krävs både mod och förändringsvilja när medarbetare längst fram i ledet ska fatta snabba beslut. Hur skapar man rätt förutsättningar för en ökad innovations- och förändringsförmåga? 
Carolina Klint, CEO, Northwest Region, Marsh Continental Europe 
14.20
Kaffe och nätverksmingel
14.50
PRAKTIKFALL: Försäkring för vänner
Norska Tribe Venneforsikring drog i gång sin verksamhet på riktigt under 2017. Bolaget har en unik affärsmodell som bygger på att skapa personliga nätverk av försäkringskunder.
Rune Brunborg, vd, Venneforsikring
15.10

PRAKTIKFALL: Att investera i framtiden och tänka nytt
Hur omvandlar man IT-verksamheten i ett försäkringsbolag till en uthållig, kostnadseffektiv och konkurrenskraftig enhet? Hur skapar man nya förmågor där digitala lösningar och tjänster ersätter gamla verksamheter? Johan Rudén, IT-chef Folksam, berättar om satsningen på ny teknik och nya team som kommer att ta Folksam in i framtiden. Förflyttningen kallas Agenda 2022 och har pågått ett halvår.
Johan Rudén, it-chef, Folksam

15.35

PRAKTIKFALL: Intern och extern innovation – så arbetar If med innovationsagendan 
För att möta kundernas ökade förväntningar och krav  appliceras IoT, Deep Learning, Mobile Gamification, Chatbottar och RPA tillsammans med nya samarbeten med start-ups. Lyssna till erfarenheterna från If vad som är avgörande för att få igång tekniklabbet och hur den nya teknologin kommer in i den löpande verksamheten. Hur ser Ifs innovationsmodell ut? Vilka initiativ har utvecklats och vilken genomslagskraft har de fått hittills? Vad är erfarenheterna så här långt och vad är mest kritiskt för att inte tappa fart och se resultat?
Adam Bergendahl, manager, If Tech Lab, If

15.55
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar
Notera även att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. 

Intresseanmälan 2019

Dagens talare:

Anna Felländer,
digital economist, affiliated faculty, KTH

Jonas Deibe,
grundare och vd Hiotlabs

Rune Brunborg,
vd, Venneforsikring

Johan Rudén,
it-chef, Folksam  

Carolina Klint,
chef, Norden och Benelux-länderna, Marsh

Stig Johansson,
fintechansvarig, Finansinspektionen

Johan Nystedt,
vd, Nordea Liv & Pension
Adam Bergendahl, 
manager, If Tech Lab, If
Carina Tovi,
COO, Nordnet
Linnéa Ecorcheville,
vd, Movestic
Lucas Carlsén,
VD och medgrundare, Hedvig
Michal Gromek,
Researcher on FinTech and Crowdfunding, Stockholm School of Economics
Björn Junge,
vd, Metaforce
Anders Lundström,
vd, Min Pension
Monika Rappe,
Head of Innovation & Development Portfolio
Andreas Broström,
vd, Paydrive

Intresseanmälan 2019

Tid och plats.

Datum: Tisdag 8 maj

Tid: kl 8.30

Var: Grand Hôtel, Stockholm
 

Pris och anmälan

6.995 kr exkl. moms för dig som är beslutsfattare från säkringssektorn som arbetar med affärer, produktutveckling, IT och kundupplevelse och som är intresserade av digitaliseringen av försäkringserbjudande

12.995 kr exkl. moms för dig som levererar tjänster eller produkter till målgruppen ovan 

Målgrupp

Konferensen är för dig som är beslutsfattare från försäkringssektorn som arbetar med affärer, produktutveckling, IT och kundupplevelse och som är intresserade av digitaliseringen av försäkringserbjudanden.

Klicka här för att se andra anmälda företag och befattningar

Partner

Bli partner på konferensen

Att vara partner på en konferens hos Dagens industri är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på Insuretech. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Intresseanmälan partner

Hur kommer Insurtech att förändra försäkringsmarknaden?

Med Insurtech kan försäkringsbolagen bli mer relevanta för sina kunder och på ett naturligt sätt utveckla en kontinuerlig dialog. Den nya digitala teknologin väntas revolutionera hela försäkringsbranschen, samtidigt som flera nya regelverk kommer att införas redan i år. Vi kommer att få se nya processer, produkter, distributionslösningar och nya samarbeten. Vilka möjligheter och utmaningar skapar den nya verkligheten? Hur kan du agera, för att få ett affärsmässigt försprång?

Detta och mycket mer kommer vi att diskutera under konferensen Di Insurtech. Anmäl digi redan idag, för att säkra din plats! Klicka här för att se andra anmälda företag och befattningar

Bland bekräftade talare:
Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Stockholm School of Economics
Stig Johansson, fintechansvarig, Finansinspektionen
Linnéa Ecorcheville, vd, Movestic
Carina Tovi, COO, Nordnet
Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension
Anna Felländer, digital economist, affiliated faculty, KTH
Anders Lundström, vd, MIn Pension
Andreas Broström, vd, Paydrive
Jonas Deibe, grundare och vd Hiotlabs
Rune Brunborg, vd, Venneforsikring
Monika Rappe, Head of Innovation & Development Portfolio
Johan Rudén, it-chef, Folksam  
Carolina Klint, chef, Norden och Benelux-länderna, Marsh
Adam Bergendahl, manager, If Tech Lab, If
Lucas Carlsén, VD och medgrundare, Hedvig
Björn Junge, vd, Metaforce
Andreas Broström, vd, Paydrive

Varmt välkommen
Karolina Storckenfeldt
Projekledare

3 anledningar till att delta


1. Du vill veta vad som händer med Insurtech och hur det påverkar din verksamhet.
2. Du vill nätverka och utbyta erfarenheter med nyckelspelarna.
3. Du vill inspireras av framgångsrika exempel. 
 

Kontakta oss.


Linda Gillan
Partneransvarig
+46 70 240 13 51

Intresseanmälan 2019