Möt dina framtida affärskontakter


Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör ungefär 60 projekt per år och attraherar cirka 8 000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv.

Ett exempel är konferensen Fintech som i september i år samlade 280 deltagare. Dagen innehöll information, inspiration och expertis från talare som Sara Öhrvall, Anna Storåker, Daniel Kjellén, Henrik Rosvall och partners Capco. Innan och efter konferensen samt i pauserna nätverkade alla på plats med utställarna Fujitsu Datacenter, Basefarm, Gazella, Axians och även startup bolagen Wint, BetterWealth och Enigio Time. 

Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.

Är du intresserad att diskutera dina möjligheter? Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan 

Linda Gillan
+46 70 240 13 51

 När man deltar på en konferens är man öppen
och mottaglig för nya kontakter och ny information.
Kontakta gärna mig eller mina kollegor så berättar vi mer
om hur du och ditt bolag får fram ert budskap på bästa sätt.
 

Anders Axklo
+46 70 309 05 01

Jag är specialiserad på målgruppen som verkar inom bank, försäkring och finans och möter gärna dig som verkar i nischen.

Andreas Frydén
+46 73 558 49 50

Jag ansvarar för energi och datacenter-sektorn som är på en spännande utvecklingsresa med stora förändringar. Även medlemsansvarig för vårt energinätverk. Jag möter gärna dig som verkar inom området för att diskutera nya affärsmöjligheter.

Anna Jandler
+46 70 777 03 94

Jag har ett stort intresse för hållbarhetsfrågorna och diskuterar gärna hur vi på bästa sätt samarbetar för ett mer hållbart näringsliv. Och e-handeln som växer med oförminskad styrka och en allt större del av försäljningen flyttar ut på nätet, jag vill gärna veta hur ni arbetar för att möta nya köpbeteenden.

Daniel Linde
+46 73 558 49 35

Jag har hand om mötesplatserna som rör bilbranschen och industri, branscher som går hand i hand och är inne i en stor utvecklingsfas.

Johan Kock
+46 72 236 16 87

Jag är specialiserad på Dagens industris Gasell. Presenterar gärna vilka möjligheter vi har och vad du som bolag har för möjligheter i det sammanhanget.

 

Turid Synnermark
+46 708 604 303

Jag är specialiserad på startup-event och samarbetar med Di Digital inom området. Möter gärna dig som är nyfiken på hur ett samarbete kan se ut.

 

Intresseanmälan

Konferenser och mötesplatser - våren 2018VÄRLDEN – 17 januari, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare på större svenska företag som påverkas av förändringarna i världsekonomin och svensk politik.
Beräknat antal deltagare: 300 personer
Kort om konferensen: Dagens industri presenterar megatrender och ekonomisk utveckling i världen och Sverige.

FÖRSÄKRING – 7 februari, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare hos försäkringsbolag och försäkringsförmedlare; främst vd, ekonomichef, riskansvariga och ansvariga för nya regelverk.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Försäkringsbranschens viktigaste strategiska utmaningar; regelverk, globalisering och digitalisering.

DATACENTER – 20 mars, Grand Hôtel

Målgrupp: C-level på colocation-bolag och CIO, CTO och datacenteransvariga på Enterprise-företag.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: En ny bransch har växt fram och Sverige är tack vare sitt läge och infrastrukturella förutsättningar ett potentiellt centrum för datacenter. Datacenter industrin samlas för debatt och strategiska diskussioner om investeringar, tillförlitlighet, energieffektivitet, säkerhet och megatrender.  

HÅLLBARHET – 21 mars

Målgrupp: Beslutsfattare inom näringslivet som ser hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv;
främst vd, styrelseordförande, marknadschef, informationschef och hållbarhetschef.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Hur privata och offentliga verksamheter skapar hållbar och långsiktig lönsamhet.

CONTROLLER – 22 mars, Sheraton Stockholm Hotel

Målgrupp: Controllers, CFO, ekonomichefer, affärsområdesansvariga som är intresserade av ekonomisk styrning och rapportering.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Information/data finns att få - i överflöde! Hur jobbar controllern effektivt med att sammanställa och analysera data för att sedan kommunicera på rätt sätt till organisationen?

RETAIL – 11 april, Courtyard by Marriott

Målgrupp: Beslutsfattare inom detaljhandel, grossister, importörer, vd, affärsutvecklingschefer och marknadschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Hur ska handeln förhålla sig till förändrade konsumtionsmönster och nya krav på framtidens marknad?

AVKASTNING OCH RISK – 17 april, Grand Hôtel

Målgrupp: Institutionella investerare, CIO, Portfolio Managers, Fund Managers.
Beräknat antal deltagare: 100 personer
Kort om konferensen: Hur ska man investera i dagens lågräntemiljö för att samtidigt söka avkastning och ha beredskap på ändrade marknadsförutsättningar?

FEMALE FOUNDERS – 18 april, Epicenter

Målgrupp: Startup-bolag och investerare.
Beräknat antal deltagare: 220 personer
Kort om konferensen: Vi sätter fokus på och stöttar kvinnliga startups genom inspirerande intervjuer och paneldebatter. Vi hör också pitchar från kvinnliga grundare från startup-världen.

HEALTH TECH PITCH DAY  – 8 maj, Epicenter

Målgrupp: Beslutsfattare från sjukvården, startup-bolag och investerare.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Innovation är avgörande för att driva vården framåt. Health Tech Pitch Day är ett unikt samarbete mellan Di Digital, Dagens Medicin och Digital Hälsa där de mest innovativa healthtech bolagen, makthavarna och investerarna möts för att sätta ljus på nya digitala lösningar inom vården. Health Tech Pitch Day följs upp med frukostseminarium i Almedalen 2018.

FRAMTIDENS TJÄNSTEBIL – 9 maj, Clarion Hotel Arlanda

Målgrupp: Tjänstebilsansvariga (fleet managers) på privata bolag, kommun och landsting.
Beräknat antal deltagare: 120 personer
Kort om konferensen: Hur ska man förhålla sig till förändringarna som sker på tjänstebilsmarknaden; Bonus Malus, nya regleringar, förändrade bilpolicys, finansieringsformer och beskattningsfrågor.

IoT PITCH DAY – 15 maj, Odenplan 7A

Målgrupp: IoT startup-bolag och investerare.
Beräknat antal deltagare: 200 personer
Kort om konferensen: IoT kommer dominera snart sagt varje bransch inom näringslivet de närmsta åren. Möt spännande föregångare och startup-bolag som pitchar sina idéer mot en kvalificerade jury.

BANK – 23 maj, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare på banker som är aktiva på den nordiska marknaden och C-levels.
Beräknat antal deltagare: 200 personer
Kort om konferensen: Bankens väg framåt genom korselden av nya regelverk, nya utmanare och en allt snabbare digital utveckling.

FRAMTIDENS ELMARKNAD – 22 maj, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare vid energibolag; vd, affärsutvecklare, it-chefer, marknads- och försäljningschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Digitalisering, nya affärsmodeller och kundnytta inom energisektorn.

ALMEDALEN 2018 – 3-6 juli, Visby

Dagen industris arena i Almedalen är den naturliga mötesplatsen för näringsliv och politik.
Tillsammans med partners skapar vi högkvalitativa seminarier som sätter agendan. Få ut
ditt budskap genom att synas på Almedalens främsta scen.

Konferenser och mötesplatser - hösten 2018


E-HANDEL – september

Målgrupp: Beslutsfattare inom detaljhandel, grossister, importörer, vd, affärsutvecklingschefer, marknadschefer, CDO, CIO, CTO samt e-handelschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Hur kan handeln använda digitala strategier och verktyg  för att stärka sina affärer och sina kundrelationer?

FINTECH – 17 oktober, Grand Hôtel

Målgrupp: Beslutsfattare och intressenter inom it på banker, försäkringsbolag och finansbolag; med titlar som it-direktör, affärsutvecklingschef, produktägare och vd.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Hur kan it och ny teknik öka affärsvärdet och stödja finansbolagens övergripande strategier?

M&A – oktober

Målgrupp: M&A-ansvariga, Head of Strategy och CFO inom storföretag och riskkapitalbolag.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: För femte året samlar Dagens industri M&A-ansvariga och beslutsfattare för att summera erfarenheter och diskutera trenderna på marknaden.

Di DIGITAL STARTUP TOUR – turné från september till december 

Målgrupp: Entreprenörer, grundare och anställa på startups. Inkubatorer, acceleratorer och investerare/affärsänglar/private equity.
Antal deltagare: Mellan 1500 – 1800 deltagare
Kort om konferensen: Di Digital Startup tour är en pitchtävling som reser land och rike runt i jakten på nästa tech-succé. Vi besöker en rad städer och i samarbete med lokala universitetsinkubatorer samt partners skapar vi en unik tech-arena för att driva ett framgångsrik tech-Sverige framåt.

FRAMTIDENS BETALNINGAR – oktober

Målgrupp: Beslutsfattare och intressenter inom it på banker, försäkringsbolag och finansbolag med titlar som it-direktör, affärsutvecklingschef, produktägare och vd.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Framtidens betalningar öppnar nya dörrar till analys av kunddata som kan bidra i arbetet med att skapa lojalitet och framtida affärer. Just nu växer det fram en rik flora av nya lösningar. Hur ska du investera idag för att kunna erbjuda rätt betalningslösningar i morgon?

BLOCKCHAIN – november

Målgrupp: CIO, CTO, CDO, CEO, CFO, fondchefer, affärsområdeschefer och utvecklingschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: Ett forum för att diskutera en av digitaliseringens mest revolutionerande teknologier som kommer att möjliggöra nya produkter, tjänster och företag i framtiden.

IT- OCH INFORMATIONSSÄKERHET – november

Målgrupp: Personer i ledande befattning på stora och medelstora bolag; vd, vice vd, styrelsemedlemmar, CIO, säkerhetschefer och affärsområdeschefer.
Beräknat antal deltagare: 150 personer
Kort om konferensen: I takt med den digitala och mobila utvecklingen är riskerna för företagen allt större. It-säkerhet är idag en strategisk viktig fråga för företagsledningar. Vilka strategier och beslut måste tas idag för att säkerställa hög säkerhet?

ENERGI – november

Målgrupp: Styrelsemedlemmar, koncern- och företagsledningar samt nyckelpersoner och experter
på energibolag, elintensiv industri och fastighetsbolag.
Beräknat antal deltagare: 180 personer
Kort om konferensen: Årets viktigaste mötesplats för energibranschens beslutsfattare. Affärsmässighet i framtidens energisystem, digitaliseringens möjligheter och morgondagens energimix – var en del av diskussionen på absolut högsta nivå.

STORA BILDAGEN – december

Målgrupp: Beslutsfattare hos de stora bilmärkena; cd, CFO, försäljningschef, fleet managers hos storföretagen med leasade bilflottor.
Beräknat antal deltagare: 250 personer
Kort om konferensen: Ledande internationella beslutsfattare inom bilindustrin diskuterar kring globala trender, framtida bilisters behov, önskemål och prioriteringar samt tekniska framsteg som kommer dominera framtidens bil i en digitaliserad värld.

Intresseanmälan

Följ med oss på en konferensdag!

Som partner får du


1. Synas på näringslivets främsta mötesplats.

2. Stärka ert varumärke.

3. Exponera er expertis.

4. Nätverka med rätt målgrupp.

5. Profilering på scen, i mingelyta och i program.


 

Det personliga mötet blir allt viktigare i den digitala värld som du och jag lever i.
- Anette Tånneryd
Jag är här för att hålla mig ajour om det som händer i branschen.
- Johan Bellfrage
 
Här får jag dela vårt budskap till rätt målgrupp.
 
- Tuva Palm

Tidigare partners


 

        

        
        

Som deltagare får du:


1. En skräddarsydd dag skapad utifrån gedigen research.

2. Erfarenhetsutbyte med ledande beslutsfattare.

3. Inspiration av särskilt utvalda praktikfall.

4. Nätverksmingel under frukost, lunch, pauser och AW.

5. Föreläsarnas presentationer efter konferensen.

 

Intresseanmälan