bild

Tack för att du deltog på konferensen Energi!

Globala megatrender, politiska spelregler, digitalisering, affärsmodeller och nya spelare. 

#dienergi

För sjunde året i rad höll vi konferensen Energi på Grand Hôtel i Stockholm. Under dagen samlade vi energisektorns nyckelspelare för att diskutera vägen framåt.

Konferensen behandlade frågor som:

2016 blir ett historiskt år för branschen i Sverige. Energikommissionens arbete ska slutföras och politiska spelregler redovisas för att sätta ramarna för framtidens möjligheter. Som om inte det vore nog bubblar det av kundkrav på förändrade affärsmodeller och nya tekniska lösningar.

Hur reagerar energibolagen på förändrade marknadsförutsättningar och vilka strategier förbereder man för kommande år?

Vilka blir nycklarna till framgång på framtidens energimarknad och hur kommer digitaliseringen revolutionera sättet vi producerar, distribuerar, handlar och konsumerar energi?Fyll i dina uppgifter på "Intresseanmälan" om du vill vara den som först får reda på när konferensen går av stapeln nästa år och samtidigt få erbjudande om boka tidigt-rabatt.

 

 

 

Program 2016

08.30 Frukost och mingel
 
09.00 Konferensen öppnas av Kim Lundin, energireporter, Dagens industri
09.05 Framtidens energimix och fokusområden för svensk energipolitik
Ibrahim Baylan, energiministerLäs mer.
Vilken är politikens roll i utvecklingen av framtidens energimarknad och hur analyserar man den svenska energiutmaningen?
09.15 Frågestund med energiministern
09.30 World Energy Outlook 2016 – Official launch in Sweden
Laura Cozzi, Head of Energy Demand Outlook Division, IEA Läs mer.
Low oil prices, geopolitical instability and climate change – it is safe to say the energy sector worldwide is facing major challenges in several areas. The 2016 edition of the World Energy Outlook present the latest trends and data from the global energy markets.
10.00 Q/A on key findings from the World Energy Outlook
Laura Cozzi, Head of Energy Demand Outlook Division, IEA Läs mer.
10.10 Rädda klimatet och klara konkurrensen? Visst kan vi det!
Johan Svenningsson, vd, UniperLäs mer.
Det svenska elsystemet har kallats ett av världens bästa. Vår elproduktion är i stort sett koldioxidfri och klarar av att leverera stora mängder el – kanske framförallt till den elintensiva exportindustrin. Det är ingen slump att vi har det system vi har, utan resultatet av mångmiljardsatsningar över många decennier. När elsystemet nu förändras i snabb takt behöver vi göra plats för det nya utan att göra oss av med det som gjort Sverige attraktivt – konkurrenskraften, koldioxidsnålheten och leveranssäkerheten. Då måste också elmarknadsdesignen förändras i takt med tiden.
10.30 Förmiddagsmingel
11.00 Ett år efter Paris-avtalet – vad händer nu?
Lars Ronnås, klimatambassadörLäs mer.
Mer info inom kort.
Mer info inom kort.
11.20 Digitalisering av energisektorn
Thomas Pettersen, vd, Rejlers Embriq Läs mer.
Energibranschen står mitt i en krävande förändring och framtiden präglas av nya system som ger tillgång till enorma mängder med nya data som är grunden för helt nya arbetsprocesser. Resultatet innebär betydande organisatoriska förändringar med behov av ny kompetens – inte minst inom IT. Nyckeln till framgång för aktörerna i branschen är att anställa rätt personer - och en medvetenhet om vilket behov som tillgodoses genom upphandling av tjänster.
11.40 The energy sector going digital – should we be afraid?
Lisa Villa, Senior Special Agent, FBI Läs mer.
The FBI:s view on cyber security and new threats following in the footsteps of digitalization
12:00 Vilken typ av nya spelare kommer förändra energisektorns värdekedja som vi känner den?
Per Wassén, vd, PowerCellLäs mer.
Talare TBA
12.20 Lunch och mingel
13.20-13.50 Temaspår pass 1 Läs mer.
A. Framtida utmaningar inom energimarknaden och hur vi löser dem med digitala lösningar
Vår vision bygger på en lösning med mönsterigenkänning och Big data. Vi visar dig vad det handlar om.
Tomas Esselin, marknadschef och David Westerlund, projektledare, Rejlers Embriq.

B. M&A i energisektorn – när offentligt möter privat
Fallstudie med juridiska frågeställning att tänka på vid M&A-affärer mellan en privat investerare och en kommunal aktör.
Johan Göthberg, advokat och partner och Gustav Tengblad, jurist, Advokatfirman Vinge.
13.55-14.25 Temaspår pass 2 Läs mer.
C. Hur kan automatisering och digitalisering revolutionera energiaffären
Hur kan nätägare kostnadseffektiv upprätthålla säker och kontinuerlig funktion i näten så att slutkunderna uppfattar nätägarna som pålitliga, proaktiva och kommunikativa?
Erling Gustafsson, Business Manager, Smart Grid Networks och Sten Olsson, Head of Business Development, AddSecure

D. Elnätsföretagens digitalisering med nästa generations mätare och ekosystem
Ny sensordata och rätt partners lyfter elnätsföretagen mot nya nivåer av automatisering och kundnöjdhet.
Jens Axelsson, Global Business Area Manager, Tieto.
14.30 Solpaneler på varje tak – har IKEA framtidens affärsmodell?
Håkan Nordkvist, Head of Sustainable Innovation, IKEA Läs mer.
Vilken blir IKEA:s roll när energisystemet ställs om? Hur kan ett heminredningsföretag bidra till att procumenter får mer makt över sina kostnader och vilken energi de använder? Kan IKEA bli en ny typ av energibolag med en helt ny utgångspunkt?
14.50 Investeringar i framtidens energisektor – var finns möjligheterna?
Johan Lindehag, vd, Ellevio Läs mer.
De svenska elnätsföretagen står inför stora investeringar. Gamla elnät ska ersättas, kapaciteten i storstäderna behöver höjas och vädersäkringen på landsbygden fortsätter. Andelen förnyelsebar, väderberoende och distribuerad elproduktion blir större samtidigt som elens betydelse ökar rent generellt. Transportsektorn elektrifieras och urbaniseringstrenden är fortsatt stark. Påverkar även dessa trender elnäten och behoven av investeringar?
15.10 Eftermiddagsmingel
15.40 Vattenkraftens roll i det nordiska energisystemet
Christian Rynning-Tønnesen, vd, Statkraft Läs mer.
Både Sverige och Norge ska minska klimatutsläppen och öka andelen förnybar energi – men vilken är egentligen smartaste vägen till ett hållbart samhälle?
16.00 Vägen framåt för Vattenfall - affärsmöjligheter på vägen mot ett fossilfritt Sverige och Europa
Magnus Hall, vd, Vattenfall Läs mer.
Mer info inom kort
16.20 Basindustrins krav på kraftbranschen - idag och i framtiden
Anna Holmberg, energidirektör, SKGS och Carl-Michael Raihle, ordförande, SKGS Läs mer.
Mer info inom kort
16.35 Paneldiskussion: Svensk energipolitik – vilka spelregler sätter energikommissionen och vilka blir egentligen framgångsfaktorerna på väg mot affärsmässig hållbarhet och ett fossilfritt samhälle?
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige, Lotta Brändström, vd, Göteborg Energi, Pekka Lundmark, vd, Fortum och Jonas Abrahamsson, vd, E.ON Sverige Läs mer.
16.55 Kvällsmingel
 

 
[Skryt]

Partner

Huvudpartner

bild

Partner
 

bild    bild

 

bild   bild 

 

 Utställare
 

 

Träffa dina framtida affärskontakter!
Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Kontakta gärna mig, Andreas Malmborg08-573 650 43 när du vill veta mer.

Bli talare

Om oss - kontakt

Innehåll & Program

Kristian Sylwan
kristian.sylwan@di.se
08 573 652 04

Partnerkontakt

Andreas Malmborg
andreas.malmborg@di.se
08-573 650 91

Deltagaransvarig

Mattias Zetterholm
mattias.zetterholm@di.se
08-573 651 11

Marknad

Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se
08-558 49 24