När: 30 november 2016
Var: Grand Hôtel Stockholm
bild

Välkommen till konferensen Energi!

Globala megatrender, politiska spelregler, digitalisering, affärsmodeller och nya spelare. 

#dienergi

För sjunde året i rad samlar Dagens industri energisektorns nyckelspelare för att diskutera vägen framåt.

2016 blir ett historiskt år för branschen i Sverige. Energikommissionens arbete ska slutföras och politiska spelregler redovisas för att sätta ramarna för framtidens möjligheter. Som om inte det vore nog bubblar det av kundkrav på förändrade affärsmodeller och nya tekniska lösningar.

Hur reagerar energibolagen på förändrade marknadsförutsättningar och vilka strategier förbereder man för kommande år? Vilka blir nycklarna till framgång på framtidens energimarknad och hur kommer digitaliseringen revolutionera sättet vi producerar, distribuerar, handlar och konsumerar energi? Dagens industris Energi-dag är som vanligt den självklara mötesplatsen för att diskutera dessa och många fler frågor på allra högsta nivå. Varmt välkommen!

Bekräftade talare:

 

 

 

Program

08.30 Frukost och mingel
 
09.00 Konferensen öppnas av Kim Lundin, energireporter, Dagens industri
09.05 Framtidens energimix och fokusområden för svensk energipolitik
Ibrahim Baylan, energiministerLäs mer.
Vilken är politikens roll i utvecklingen av framtidens energimarknad och hur analyserar man den svenska energiutmaningen?
09.15 Frågestund med energiministern
09.30 World Energy Outlook 2016 – Official launch in Sweden
Laura Cozzi, Head of Energy Demand Outlook Division, IEA Läs mer.
Low oil prices, geopolitical instability and climate change – it is safe to say the energy sector worldwide is facing major challenges in several areas. The 2016 edition of the World Energy Outlook present the latest trends and data from the global energy markets.
09.50 Paneldiskussion: World Energy Outlook findings – q/a on key challenges within the energy sector Läs mer.
Laura Cozzi, Head of Energy Demand Outlook Division, IEA, m.fl.
10.10 Ett år efter Paris-avtalet – vad händer nu?
Eva Hunnius Ohlin, Advisor for Energy and Environment, Sveriges Ambassad i WashingtonLäs mer.
I december 2015 enades världens länder om ett nytt bindande klimatavtal. USA hade en avgörande roll och godkände avtalet i början på september. Det är nu dags att genomföra vad som beslutades. Energisektorn har en central roll. Vad definierar amerikansk energiproduktion och förbrukning i dag och vad innebär dessa för hur USA ska kunna leva upp till sina åtaganden i klimatavtalet?
Mer info inom kort.
10.30 Förmiddagsmingel
11.00 Digitalisering av energisektorn
Thomas Pettersen, vd, Rejlers Embriq Läs mer.
Hur kan teknologiska lösningar bidra till effektivare drift och optimerade nätinvesteringar?
11.20 The energy sector going digital – should we be afraid?
Lisa Villa, Senior Special Agent, FBI Läs mer.
The FBI:s view on cyber security and new threats following in the footsteps of digitalization
11:40 Vilken typ av nya spelare kommer förändra energisektorns värdekedja som vi känner den?
Per Wassén, vd, PowerCellLäs mer.
Talare TBA
12.00 Lunch och mingel
13.00-13-30 Temaspår pass 1 – teman meddelas senare Läs mer.
Mer info inom kort.
13.40-14-10 Temaspår pass 2 – teman meddelas senare Läs mer.
Mer info inom kort.
14.20 Solpaneler på varje tak – har IKEA framtidens affärsmodell?
Håkan Nordkvist, Head of Sustainable Innovation, IKEA Läs mer.
Vilken blir IKEA:s roll när energisystemet ställs om? Hur kan ett heminredningsföretag bidra till att procumenter får mer makt över sina kostnader och vilken energi de använder? Kan IKEA bli en ny typ av energibolag med en helt ny utgångspunkt?
14.40 Investeringar i framtidens energisektor – var finns möjligheterna?
Johan Lindehag, vd, Ellevio Läs mer.
De svenska elnätsföretagen står inför stora investeringar. Gamla elnät ska ersättas, kapaciteten i storstäderna behöver höjas och vädersäkringen på landsbygden fortsätter. Andelen förnyelsebar, väderberoende och distribuerad elproduktion blir större samtidigt som elens betydelse ökar rent generellt. Transportsektorn elektrifieras och urbaniseringstrenden är fortsatt stark. Påverkar även dessa trender elnäten och behoven av investeringar?
15.00 Eftermiddagsmingel
15.30 Vattenkraftens roll i det nordiska energisystemet
Christian Rynning-Tønnesen, vd, Statkraft Läs mer.
Både Sverige och Norge ska minska klimatutsläppen och öka andelen förnybar energi – men vilken är egentligen smartaste vägen till ett hållbart samhälle?
15.50 Vägen framåt för Vattenfall - affärsmöjligheter på vägen mot ett fossilfritt Sverige och Europa
Magnus Hall, vd, Vattenfall Läs mer.
Mer info inom kort
16:10 Basindustrins krav på kraftbranschen - idag och i framtiden
Anna Holmberg, energidirektör, SKGS och Carl-Michael Raihle, ordförande, SKGS Läs mer.
Mer info inom kort
16:25 Paneldiskussion: Svensk energipolitik – vilka spelregler sätter energikommissionen och vilka blir egentligen framgångsfaktorerna på väg mot affärsmässig hållbarhet och ett fossilfritt samhälle?
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen Sverige, Lotta Brändström, vd, Göteborg Energi, Pekka Lundmark, vd, Fortum och Jonas Abrahamsson, vd, E.ON Sverige Läs mer.
16.45 A look into the crystal ball - what will be the big thing at Di's Energy Day 2017
Dr. Philip E Lewis, Board Member, Smart Energy Demand Coalition Läs mer.
Mer info inom kort
17.00 Kvällsmingel
 

 
[Skryt]

Partner

Huvudpartner

bild

Partner

 

bild    bild

 

bild          bild

 

 

 

Träffa dina framtida affärskontakter!
Vi samlar Sveriges viktigaste beslutsfattare på nischade och affärsinriktade konferenser. Vi gör cirka 45 projekt per år och attraherar cirka 8000 deltagare. Våra konferenser byggs runt aktuella och spännande ämnen med starka personligheter – tillika de mest framträdande beslutsfattarna, visionärerna och strategerna från svenskt, nordiskt och internationellt näringsliv. Att synas med oss är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ditt företag och företagets tjänster mot en specifik målgrupp. Du knyter nya kontakter samtidigt som du förstärker ditt företags position.
Vi samarbetar med ca 150 partners per år och många är återkommande, till exempel HP, E&Y, PWC, EVRY, Nordea, Vattenfall, Volvo. Eon, Telenor med flera. Samarbeta med oss och träffa Sveriges beslutsfattare, bli kunskapsledare inom din bransch - sätt agendan tillsammans med nordens största affärstidning och marknadsför ditt företag i Dagens industris kanaler. Många av våra partners och deltagare uppskattar möjligheten att i vårt digitala samhälle få till det personliga mötet med människor man annars inte kanske skulle träffa. Deltagarna är i stunden väldigt mottagliga för dina idéer, tankar och influenser. Se till att vara på plats för att träffa framtida affärskontakter!
Kontakta gärna mig, Hampus Lindberg, hampus.lindberg@di.se, 08-573 650 43 när du vill veta mer.

Bli talare

Om oss - kontakt

Innehåll & Program

Kristian Sylwan
kristian.sylwan@di.se
08 573 652 04

Partnerkontakt

Andreas Malmborg
andreas.malmborg@di.se
08-573 650 91

Deltagaransvarig

Mattias Zetterholm
mattias.zetterholm@di.se
08-573 651 11

Marknad

Sofia Granbom
sofia.granbom@di.se
08-558 49 24