CFO 14 maj 2019


Intresseanmälan 2019

Dagens industri samlar Sveriges CFO:er för att diskutera möjligheter och utmaningar.

Experter och ledande personer ger sin syn på hur CFO:ns utveckling kan se ut och hur de stärker sin strategiska position samt hur detta möjliggörs genom att effektivisera ekonomifunktionen och därmed affärsutvecklingen. Hur kan CFO:n leva upp till den fulla potentialen som möjliggörs av nya digitala verktyg?

Konferensen kommer att lyfta frågor som: 

  • Hur ser nästa våg av digitaliseringen ut och vad innebär den för dig som CFO?

  • Hur säkerställer du att de rätta förutsättningarna samt kompetensen finns i din organisation?

  • Hur ser rådande ompositionering av CFO:n ut och vilka möjligheter finns?

Intresseanmälan 2019

Programmet 2018 .

 
08:30
Välkommen, registrering och frukost
09:00
Dagens moderator inleder dagen
09:10
Digitaliserad företagskultur
Vem ser till företagskulturen kopplat till digitaliseringen och medarbetarens betydelse i förändring? Det är viktigt att företagskulturen utvecklas på ett målinriktat och överensstämmande sätt med de digitala framstegen som görs. 
Kerstin Anderson, rådgivare, tidigare vVD & CFO, IL Recycling
09:30
Bad is stronger than good
Att vara chef är en ständig lärandeprocess - särskilt på högre nivå. Med vetenskaplig förankring har de utformat modellen utvecklande ledarskap. Ta bland annat del av hans bästa tips kring vad som kännetecknar och formar goda ledare och varför den goda ledaren är mer hållbar.
Gerry Larsson, professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum i Karlstad
09:50
Paneldiskussion
Utmaningarna i att översätta nya regler till nya arbetssätt
En konstant ström av uppdaterade lagkrav, vilket ansvar har du som ledare att hålla dig uppdaterad på olika företag? Hur håller du dig enklast uppdaterad? Hur säkerställer du att kraven efterföljs och vilka processer behöver finnas på plats?
Liselotte Haglind, CFO, Sweco Sverige
Håkan Osvald, Chefsjurist, Atlas Copco
Helena Holmgren, tf VD, Pricer
10:15
Så lyckades de implementera det komplexa IT-projektet
De ville införa ett nytt globalt affärssystem med målet att underlätta samarbete i koncernen, digitalisera processer och samtidigt ge bättre stöd till verksamheten. Förutom att det var ett omfattande och komplext projekt var det en förändringsresa som påverkade stora delar av organisationen. Hur lyckades de och vad har de lärt sig på vägen?
Liselotte Haglind, CFO, Sweco Sverige
10:35
Förmiddagskaffe
11:05
Paneldiskussion
Teknologierna som kommer revolutionera din verksamhet
Hur kommer teknologier som blockchain, robotics och AR effektivisera din ekonomiavdelning? De flesta har hört talas om bitcoins, men hur påverkar tekniken just din ekonomiavdelning, tex i transaktioner? Följ med på en resa in i framtiden. Hur kan du automatisera och robotisera processer samt ta bort icke värdeskapande delar? Hur investerar du rätt för att på lång sikt undvika att implementationen är utdaterad när den väl är på plats? Vilka eventuella baksidor av tekniken ska du se upp för, tex cyberattacker?
Kerstin Anderson, rådgivare, tidigare vVD och CFO, IL Recycling
Agneta Jakas Rosengren, Head of Business Tech & Transformation, Öhman
Mattias Forsberg, CIO, SAS
11:30
Hållbarhetsredovisning
Ett nytt lagkrav implementerades 2017 angående obligatorisk hållbarhetsredovisning för större företag. Vilka fördelar och lärdomar finns att inspireras av från företagen som omfattas av lagen samt de som står utanför? Vad blir CFO:ns roll? Vi diskuterar det positiva sambandet mellan CSR och finansiellt värde. 
Henrik Sundström, Vice President, Group Sustainability Affairs, Electrolux
11:50
Organizational challenges
How do you get your employees to reach the same goals and how do you motivate different people to improve productivity? The challenges are many and at the same time this is also done at a distance when the business is located elsewhere or with an activity-based workplace, with the ability to work from home.
Athmanatha Sharma, Global Business Controller, Motors & Generators, ABB
12:10
Lunch
13:10
Från CFO till CEO
CFO:n kan anses vara en outnyttjad roll, den blir alltmer proaktiv och intressant samt agerar ofta som VD:s högra hand och vice VD. Ekonomifunktionen handlar inte längre bara om ekonomi och utfall utan mer och mer om framåttänk och affärsutveckling. En naturlig utveckling går mot att CFO:n avancerar till CEO. Vad krävs för att göra denna resa?  
Helena Holmgren, tf VD, Pricer
13:30
Paneldiskussion
Framgångsrik kommunikation mellan CFO och styrelse
Självklart spelar styrelsen en stor roll i företagets framgång, men till vilken del? De måste leva regler, principer och kultur, så hur efterlevs detta? Hur ser det optimala samarbetet mellan ekonomiavdelning och styrelse ut?
Magnus Karlberg, CFO, Grand Hôtel
Christian Luiga, CFO, Telia Company
Eva Fernvall, Styrelseordförande, SOS Alarm
13:55
Ekonomifunktionen som möjliggör CFO:ns strategiska utvecklingsresa
Hur kan CFO:n som vill utvecklas, ta sig an fler uppgifter och samtidigt lägga fokus på det strategiska arbetet? I och med den strategiska naturen är det viktigt att det finns en stark finanschef som ansvarar för ekonomidelen samt att det som kan, digitaliseras för att effektivisera ekonomiavdelningens arbetsuppgifter. Hur skapar man utrymme för fokus på förändring och utveckling? Och hur ser du till att hålla dig oumbärlig I denna utveckling?
Sven Lindskog, CFO, ICA
14:15
Makroanalys av dagens ekonomi
Vad får du inte missa, hur påverkar räntan, världsläget och de senaste nyheterna inom redovisning den svenska och världens ekonomi? 
Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea
14:35
Eftermiddagsfika
15:05
Paneldiskussion
Hur förbereder CFO:n företaget för makroutveckling? 
Givet makroanalysen av dagens ekonomi problematiserar chefsekonomen på en av Sveriges ledande banker tillsammans med andra ledande personer kommande utmaningar. 
Peter Hultman, CFO, Stockholm School of Economics
Staffan Hansén, VD, SPP
Annika Winsth, Chefsekonom, Nordea
15:30
Rundabordssamtal och gruppdiskussion
16:00
Förutsättningar och digitala strategier 
Vilka förutsättningar behövs för att framgångsrikt kunna införa digitala strategier och system, var ska fokus ligga? För CFO:n finns idag alla möjligheter att göra sin röst hörd i utvecklingen av digitaliseringen, men var börjar du? Så skapar du en finans roadmap för att underlätta besluten, tex genom att titta på relevansen för företaget, teknikens grad och vilka ekonomiska effekter som finns. Vad krävs för att klara analys av stora datamängder som kommer med digitala arbetssätt? Hur ser du till att medarbetare utvecklas i rätt riktning? 
Björn Bengtsson, CFO, Volvo Cars Sverige
16:20
Samtal på scen
Påverka affärsutvecklingen och de digitala strategierna
Utmaningar är nödvändigt. Digitala och effektiva arbetssätt samt en egen budget möjliggör för CFO:n att påverka investeringar digitalt istället för att följa traditionella fotspår. Är det möjligt att utveckla verksamheten på ett banbrytande sätt samtidigt som fokus ligger på att vidareutveckla befintliga processer i en föränderlig miljö? Eller måste man omorganisera alternativt lägga den disruptiva utvecklingen någon annanstans än hos CFO:n? Vi diskuterar skillnaden mellan förändring för utveckling och förändring för disruptive change samt nackdelarna med ständig förändring och korta cykler. 
Björn Bengtsson, CFO, Volvo Cars Sverige
Per Magnusson, Strategi- och affärsutvecklingschef, Coop
16:40
Konferensen avslutas och Di:s kvällsmingel startar

Notera även att programmet är preliminärt och kan komma att ändras. 

Intresseanmälan 2019

Talare 2018


Athmanatha Sharma 

Global Business Controller, Motors & Generators, ABB

Kerstin Anderson

Rådgivare, tidigare vVD och CFO, IL Recycling

Sven Lindskog

CFO, ICA

Magnus Karlberg 

CFO, Grand Hôtel

Peter Hultman 

CFO, Stockholm School of Economics

Liselotte Haglind 

CFO, Sweco Sverige

Christian Luiga 

CFO, Telia Company

Eva Fernvall

Styrelseordförande, SOS Alarm

Henrik Sundström

Vice President, Group Sustainability Affairs, Electrolux

Björn Bengtsson

CFO, Volvo Cars Sverige

Annika Winsth

Chefsekonom, Nordea

Per Magnusson

Strategi- och affärsutvecklingschef, Coop

Gerry Larsson

Professor i ledarskapspsykologi, Försvarshögskolans ledarskapscentrum i Karlstad

Håkan Osvald

Chefsjurist, Atlas Copco

Agneta Jakas Rosengren

Head of Business Tech & Transformation, Öhman

Helena Holmgren

Tf CEO, Pricer

Staffan Hansén

VD, SPP

Mattias Forsberg

CIO, SAS

Intresseanmälan 2019

Tid och plats.

Datum: Tisdag 14 maj, 2019

Tid: 08.30

Var: Courtyard by Marriott, Stockholm
 

Pris och anmälan

Anmäl ditt intresse för konferensen 2019 redan nu. Då kontaktar vi dig när vi öppnar för anmälan och erbjuder dig samtidigt en exklusiv rabatt på anmälan.

Målgrupp

Primär målgrupp: CFO:er, ekonomichefer, finanschefer,  affärsområdesansvariga som arbetar med ekonomisk styrning och rapportering.

Sekundär målgrupp: Leverantörer av produkter och tjänster till ovanstående. 

Partners och utställare 2019


Utställare

Att vara partner på en av Dagens industris konferenser är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra ert företag och era tjänster mot en specifik målgrupp. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att vara samarbetspartner på konferensen. 

Klicka på knappen nedan för att lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig för att diskutera möjligheterna.

Partner - intresseanmälan

3 anledningar till att delta


1. Delta i diskussionen med ledare inom branschen.
2. Få ny kunskap direkt från  branschens innovatörer.
3. Utöka ditt nätverk och lär dig av experterna.

Intresseanmälan 2019

Kontakta oss.


Jessica Lindberg
Projektledare
+46 72 216 82 72

Linda Gillan
Partneransvarig
+46 70 240 13 51

Mattias Zetterholm
Deltagaransvarig
+46 70 539 68 75