Nils-Göran Olve – konferensens moderator 

Nils-Göran Olve är sedan 1970-talet verksam som forskare, lärare och konsult i ekonomistyrning. Han är docent vid Handelshögskolan i Stockholm och var i många år adjungerad professor vid Linköpings universitet och gästprofessor vid Uppsala universitet, där han handleder doktorander och deltar i bokprojekt – senast Risk, strategi och styrning (Studentlitteratur 2017).

3 frågor till Nils-Göran

1. Vilka är controllerns/finansavdelningarnas största utmaningar?
Att identifiera mått och samband som fångar det viktiga. Varje organisation behöver finansiella och andra mätetal som leder tankarna rätt, och som är anpassade både till verksamhet och affärsmodell. Hur just vi ska nå framgång!

2. Hur tror du att controllern kommer jobba med system i framtiden?
Man kan beskriva controllers som informationspåverkare – de påverkar vad var och en gör genom den information och de incitament som når dem. Vart jag kommer ser jag folk som tar del av information genom mobiler eller Ipads. Hur många är lika nyfikna på den information som controllers i deras företag vill nå ut med?

3. Vad har du för förväntningar på Di Controller?
Att få en aktuell bild av vad som erbjuds, används och efterfrågas av controllers – och vilka krav de upplever. Som komplement till de bilder jag redan har från forskning och litteratur…

Till konferensens startsida. 

Till anmälan